Public Event with Lauren O’Neal

Invitation to the public examination of Lauren O’Neal’s doctoral thesis
University of the Arts Helsinki’s Academy of Fine Arts has the pleasure of inviting you to the public examination of a doctoral thesis in fine arts on Friday 26 May 2023 at 12 pm at Auditory 1, Haapaniemenkatu 6, 00530 Helsinki. The language of the event is English. 
Author of the thesis Lauren O’Neal, Master of Fine Arts
Title of the thesis Assembling a Praxis: Choreographic Thinking and Curatorial Agency
Examiner Adesola Akinleye, PhD (Texas Woman’s University)  
Chair Mika Elo, Professor (University of the Arts Helsinki’s Academy of Fine Arts)
The doctoral thesis can be read in the University of the Arts Helsinki publication archive Taju.
Read Lauren O´Neal’s interview (uniarts.fi) 

Kutsu Lauren O’Nealin tohtorin opinnäytteen tarkastustilaisuuteen
Taideyliopiston Kuvataideakatemialla on ilo kutsua teidät kuvataiteen tohtorin tutkinnon opinnäytteen tarkastustilaisuuteen perjantaina 26.5.2023 klo 12, Auditorio 1, Haapaniemenkatu 6, 00530 Helsinki. Tilaisuuden kieli on englanti.
Opinnäytteen tekijä Lauren O’Neal, kuvataiteen maisteri 
Opinnäytteen otsikko Assembling a Praxis: Choreographic Thinking and Curatorial Agency
Tarkastaja Adesola Akinleye, PhD (Texas Woman’s University)  
Tilaisuuden valvoja Mika Elo, professori (Taideyliopiston Kuvataideakatemia) 
Opinnäyte on luettavissa Taideyliopiston Taju-julkaisuarkistossa. 
Lue Lauren O´Nealin haastattelu (uniarts.fi)